Adres naszej kwatery:
ul. Koźla 10, 00-228 Warszawa

Adres e-mail:
arkonia(at)arkonia.pl

Numer KRS:
0000104301

Numer REGON:
01015872700000

Numer NIP:
5272102013

Numer rachunku bankowego:
15 1020 1097 0000 7102 0113 3990
PKO BP III Odział w Warszawie