KORPORACJA AKADEMICKA ARKONIA
STUDENCKIE STOWARZYSZENIE IDEOWO-WYCHOWAWCZE ZAŁOŻONE W RYDZE W 1879 ROKU

DANE STOWARZYSZENIA:

Adres naszej kwatery:
ul. Koźla 10, 00-228 Warszawa
Adres e-mail:
arkonia(at)arkonia.pl
Numer KRS:
0000104301
Numer REGON:
01015872700000
Numer NIP:
5272102013
Numer rachunku bankowego:
15 1020 1097 0000 7102 0113 3990
PKO BP III Odział w Warszawie